Plan - Jaksonów
Jaksonów dz. 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40
obejmujący działki: 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40 w obrębie Jaksonów
Plan - Jaksonów
Jaksonów - dz. 138
działka nr 138 we wsi Jaksonów
Plan - Karwiany-Komorowice
Karwiany-Komorowice I

obejmuje działki: 29, 30/1, 30/2, 30/3, 88, 91, 92, 93, 95/1, 190 w obrębie

...
Plan - Karwiany-Komorowice
Karwiany-Komorowice II

obejmuje działki: 95/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/3, 100/1, 100/3, 101, 102, 103, 104/1, 104/2,

...
Plan - Karwiany-Komorowice
Linia energetyczna - Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy Dwór, Mędłów i Turów
obejmujący tereny położone we wsiach: Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy...
Plan - Karwiany-Komorowice
Karwiany obszar A

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Karwiany-Komorowice, ograniczony od

...
Zmiana Planu - Karwiany-Komorowice
Karwiany-Komorowice - działka nr 242/2

obejmujący część działki nr 242/2

Plan - Krajków
Krajków - działki nr: 44/1,45/2, 44/4 oraz części działek nr: 49/2, 42

ograniczony do działek nr: 44/1,45/2, 44/4 oraz części działek nr: 49/2, 42 w granicach obrębu

...
Plan - Krajków
Krajków - "węzeł Krajków"
położony w obrębach geodezyjnych Wojkowice i Krajków między autostradą A4, drogą wojewódzką nr...
Zmiana Planu - Mędłów
Mędłów

obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczą

...

Strona 108 z 115