Plan - Mędłów
Mędłów - na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów

we wsi Mędłów położony na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów

Plan - Mędłów
Mędłów - dz. 50/1-50/6, 87/1

we wsi Mędłów obejmujący działki nr 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5 i część 87/1 dr

Plan - Mędłów
Mędłów - południowa część wsi

obejmujacy południową część wsi Mędłów

Plan - Milejowice
Milejowice - dz. 3
obejmujący działkę nr 3 we wsi Milejowice
Plan - Milejowice
Milejowice wieś
obejmujący wieś Milejowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice - obszar "A"
położony w północnej części obrębu Wojkowice
Plan - Mnichowice
Wojkowice
położony w centralnej części obrębu Wojkowice
Plan - Nowy Śleszów
Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 4

obejmuje tereny na obszarze gminy Żórawina wzdłuż osi linii elektroenergetycznej 400 kV

...
Plan - Okrzeszyce
Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna
obejmujący działki: nr 39, 41, 42, 51/4 oraz cz. dz nr 5/23 i 23 położone w obr. Pustków...
Plan - Polakowice
Polakowice część środkowa

obejmujący środkową część obrębu Polakowice

Strona 106 z 112

: