Plan - Żórawina
Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16

obejmuje obszar we wsi Żórawina położony w rejonie ulic Lipowej oraz Wrocławskiej

Plan - Żórawina
Żórawina tereny produkcyjno-usługowe

obejmuje teren położony w północno-wschodniej części obrębu Żórawina, w pobliżu autostrady A4

Zmiana Planu - Żórawina
Żórawina - pn.-wsch. część wsi - nowy

obejmujący północno-wschodnią część wsi Żórawina, między linią kolejową a autostradą A4 oraz

...
Plan - Żórawina
Żórawina - al. Niepodległości / rz. Żórawka

obejmujący obszar pomiędzy al. Niepodległości a rzeką Żórawką

Plan - Żórawina
Żórawina - wschód

obejmujący środkowo-wschodnią część wsi Żórawina

Plan - Żórawina
Żórawina - dz. 447/8-447/12 (sklep)
obejmujący działki nr 447/8, 447/9, 447/10, 447/11 i 447/12 we wsi Żórawina
Plan - Żórawina
Żórawina - dz. 297/1
obejmujący działkę nr 297/1 we wsi Żórawina
Plan - Żórawina
Żórawina - północna część wsi
obejmujący północną część wsi Żórawina, między linią kolejową a autostradą A4
Plan - Żórawina
Żórawina - północno-wschodnia część wsi
obejmujący północno-wschodnią część wsi Żórawina, między linia kolejową, autostradą A4 i drogą...
Plan - Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV

Obszar wzdłuż nowowybudowanej linii 400+110kV oraz przeznaczonej do demontażu 220kV w

...

Strona 103 z 103

: