Plan - Wojnarowice
Wojnarowice - obręb

w granicach obrębu Wojnarowice

Plan - Żerzuszyce
Żerzuszyce - obręb

w granicach obrębu Żerzuszyce

Studium - Gmina Żórawina
Plan - Bratowice
Zagródki dz. 145
obejmujący działkę nr 145 we wsi Zagródki, obręb Bratowice
Plan - Bratowice
Zagródki
obejmujący teren wsi Zagródki
Plan - Galowice
Galowice -Jagodowa

położony w granicach obrębu geodezyjnego Galowice, w rejonie ulicy Jagodowej

Plan - Galowice
Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144
położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Galowice, obejmujący działki 3/1, 9/1 i część 144 dr
Plan - Galowice
Galowice - obszar działek nr 91/36 i 91/37

Obszar ograniczony do działek nr 91/36 i 91/37 położonych w obrębie Galowice

Plan - Galowice
Galowice - obszar "A"
wieś Galowice
Plan - Jaksonów
Jaksonów dz. 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40
obejmujący działki: 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40 w obrębie Jaksonów

Strona 103 z 111

: