Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami

Obszar obejmuje teren działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - połnocno-środkowa część obrębu

Obszar ograniczony od zachodu działką nr 154, od południa działką nr 165/1, od północy ul.

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - obręb, działki 275/5 i 275/6
obszar położony w granicach obrębu Sulistrowice działki numer 275/5 i 275/6
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice tereny rekreacyjne

znajduje się pomiędzy ulicą Irysową a Jagiellońską, od wschodu ograniczony jest granicą obrębu

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

obejmuje działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515

Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6

obejmuje działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 w obrębie Sulistrowice o powierzchni

...
Plan - Sulistrowice
Sulistrowice - obręb

w granicach obrębu Sulistrowice

Zmiana Planu - Sulistrowice
Sulistrowice - działki nr 439 i 434/2

zajmuje działki nr 439 i 434/2 w Sulistrowicach

Zmiana Planu - Sulistrowice
Sulistrowice - część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10

obejmuje część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8,

...
Zmiana Planu - Sulistrowice
Sulistrowice - działka nr 434/3

Obszar obejmuje działkę nr 434/3 w Sulistrowicach

Strona 101 z 111

: