Studium - Gmina Czernica
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 10
południowa część wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mala, północno - zachodnia część

Obszar położony w północno-zackodniej części wsi Chrząstawa Mała

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mala, południowo - wschodnia część

Obszar położony w południowo-wschodniej części wsi Chrząstawa Mała

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 06
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała - ulica Gajowa

Obszar znajdujący się przy ulicy Gajowej

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 05
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 04
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 03
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 11
północna część wsi Chrząstawa Mała

Strona 1 z 123

: