Plan - Jeszkowice
Jeszkowice- część zachodnia

Obszar położony w zachodniej części wsi Jeszkowice

Plan - Jeszkowice
Jeszkowice- część południowa

Obszar położony w południowej części obrębu Jeszkowice

Plan - Jeszkowice
Jeszkowice 03
teren wsi Jeszkowice
Plan - Jeszkowice
Jeszkowice 05
teren wsi Jeszkowice
Plan - Jeszkowice
Jeszkowice 01
teren wsi Jeszkowice
Zmiana Planu - Jeszkowice
Jeszkowice 07
rejon ulicy Jelczańskiej
Plan - Jeszkowice
Jeszkowice południe

obejmuje południową część obrębu Jeszkowice pomiędzy rzeką Odrą a ulicą Jelczańską

Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski - działka nr 291/14

Obszar obejmujący działkę nr 291/14 we wsi Kamieniec Wrocławski

Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 21
południowa część wsi Kamieniec Wrocławski
Plan - Kamieniec Wrocławski
Kamieniec Wrocławski 16
teren wsi Kamieniec Wrocławski

Strona 8 z 123

: