Plan - Chrząstawa Wielka
Chrząstawa Wielka 11
rys. nr 1 - zachodnia część obrębu Chrząstawa Wielka
Plan - Chrząstawa Wielka
Chrząstawa Wielka 10
obejmujący część działek 161, 162
Plan - Chrząstawa Wielka
Chrząstawa Wielka 09
obejmujący południową część wsi Chrząstawa Wielka
Plan - Czernica
Czernica część północna - "A"

obejmujący północną część wsi Czernica

Plan - Czernica
Czernica część północna - "B"

obejmujący północną część wsi Czernica

Plan - Czernica i Ratowice
Czernica i Ratowice 02
teren wsi Czernica i Ratowice
Plan - Czernica i Ratowice
Czernica i Ratowice 04
teren wsi Czernica i Ratowice
Zmiana Planu - Dobrzykowice
Dobrzykowice- działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7

Obszar obejmujący działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7 we wsi Dobrzykowice

Plan - Dobrzykowice
Dobrzykowice 16
miejscowość Dobrzykowice
Plan - Dobrzykowice
Dobrzykowice 05
teren wsi Dobrzykowice

Strona 4 z 123

: