Plan - Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV

Obszar wzdłuż nowowybudowanej linii 400+110kV oraz przeznaczonej do demontażu 220kV w

...
Plan - Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice
Gądów - Jaszkotle północno - wschodnia część wsi

Obszar położony w północno - wschodniej części wsi Gądów - Jaszkotle.

Plan - Brzeście
Brzeście- część zachodnia

Obszar położony w zachodniej częsci obrębu Brzeście

Plan - Nowojowice
Nowojowice wieś

Obszar ograniczony do obszaru wsi Nowojowice

Plan - Jarosławice
Jarosławice wieś

Obszar ograniczony do obszaru wsi Jarosławice

Strona 123 z 123

: