Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 12

rejon ulicy Leśnej

Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 13
rejon ulicy Wspólnej
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 14
rejon ulicy Ks. Henryka Oziewicza
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 15
rejon ulicy Cichej
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 16

południowo - zachodnia część wsi

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 02
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 01

teren wsi Chrząstawa Mała

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 09
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 08
teren wsiChrząstawa Mała
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała ul. Stawowa oraz ul. Oziewicza

obejmuje tereny komunikacyjne we wsi Chrzastawa Mała w pobliżu ulicy Stawowej oraz ulicy

...

Strona 2 z 123

: