Studium - Gmina Czernica
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica

Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 10
południowa część wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 06
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 05
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 04
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 03
teren wsi Chrząstawa Mała
Plan - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 11
północna część wsi Chrząstawa Mała
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 12

rejon ulicy Leśnej

Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 13
rejon ulicy Wspólnej
Zmiana Planu - Chrząstawa Mała
Chrząstawa Mała 14
rejon ulicy Ks. Henryka Oziewicza

Strona 1 z 121

: