Pustków Wilczkowski - dz. 156/11

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Słonecznej w północno-zachodniej części wsi Pustków Wilczkowski


Opis

ograniczony do działki nr 156/11 położonej we wsi Pustków Wilczkowski

Szczegóły
Oznaczenie: I22
Rozmiar: 0,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXX/417/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Uchwała: Nr XLVI/677/14 z dnia 14 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 452 z dnia 6 lutego 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: