Bielany Wrocławskie - dz. 350 i 356

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nektarowej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie


Opis

ograniczony do działek nr 350 i 356 położonej we wsi Bielany Wrocławskie

Szczegóły
Oznaczenie: A99
Rozmiar: 0,36
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIII/497/13 z dnia 27 września 2013 r.
Uchwała: Nr XLVI/669/14 z dnia 14 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 451 z dnia 6 lutego 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: