Cieszyce obręb

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Cieszyce.


Opis
obejmujący obręb Cieszyce z wyłączeniem mpzp: wsi Cieszyce (G5) , północnej części wsi Cieszyce (G7) i mpzp we wsi Cieszyce (G2)
Szczegóły
Oznaczenie: G11
Rozmiar: 302,09
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/467/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIV/690/06 z dnia 28 września 2006r.
Publikacja: Nr 8 z dnia 11 stycznia 2007r. poz. 71
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: