Pełczyce wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pełczyce


Opis

Obszar obszar ograniczony do wsi Pełczyce

Szczegóły
Oznaczenie: D35
Rozmiar: 126,51 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/76/11 z dnia 29 maja 2011r.
Uchwała: Nr XXXVII/551/14 z dnia 24 stycznia 2014r.
Publikacja: Poz. 3198 z dnia 14 lipca 2014 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.52.27.2014.MG z dnia 9 lipca 2014r. do WSA we Wrocławiu na § 10 pkt. 1, § 12 pkt. 5 lit. e i f.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Pełczyce

: