Kuklice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice


Opis

Obszar obszar ograniczony do wsi Kuklice

Szczegóły
Oznaczenie: D34
Rozmiar: 49,13 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/75/11 z dnia 29 maja 2011r.
Uchwała: Nr XXXVII/550/14 z dnia 24 stycznia 2014r.
Publikacja: Poz. 3197 z dnia 14 lipca 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §10 pkt 1 i §12 pkt. 5 lit. e i f uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/550/14 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuklice - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Admini
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kuklice

: