Rolantowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice


Opis

obejmujący wieś Rolantowice

Szczegóły
Oznaczenie: I21
Rozmiar: 71,26
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/77/11 z dnia 29 maja 2011 r.
Uchwała: Nr XXXVII/552/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Publikacja: Poz. 2738 z dnia 11 czerwca 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §12 pkt 5 lit. e i f uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/552/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice - wyrokiem Wojewódzkieg
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Rolantowice

: