Ślęza - północna część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza


Opis

ograniczony od północy granicą obrębu Ślęza, a od południa południową granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, południową granicą działki nr 14 oraz autostradą A4

Szczegóły
Oznaczenie: A92
Rozmiar: 8,86
Uchwała o przystąpieniu: Nr XII/130/11 z dnia 28 października 2011 r.
Uchwała: Nr XXXII/482/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r.
Publikacja: Poz. 4860 z dnia 3 września 2013 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §6 pkt.3 lit.с we fragmencie „lub MN/RM/U”, §8 pkt.l we fragmencie „z zakazem lokalizowania ogrodzeń”, §9 pkt.1 lit.a we fragmencie „i MN/RM/U”, §9 pkt.1 lit.b we fragmencie „i MN/RM/U”, §9 pkt.2 lit.a we fragmencie „i MN/RM/U
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: