Cieszyce wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszyce, gmina Kobierzyce.


Opis
ograniczony jest: od północy - wzdłuż północnej granicy działki nr 142, rowem melioracyjnym nr 28/2 oraz drogą polną nr 34; od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy działek nr 32, 31/2 i 31/3, drogą nr 43 oraz wzdłuż cieku wodnego o nr 45
Szczegóły
Oznaczenie: G 5
Rozmiar: 39
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/88/99 z dn. 30 grudnia 1999r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/240/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr LXIII/511/02 z dnia 22 sierpnia 2002r.
Publikacja: Nr 229 z dnia 31 października 2002r. poz. 3146 i 3154
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: