Strzeblów - "Pagórki Wschodnie"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o. o. w Sobótce - "Pagórki Wschodnie"


Opis

obejmuje teren górniczy Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o. o. w Sobótce - "Pagórki Wschodnie"

Szczegóły
Oznaczenie: STB_1
Rozmiar: 51,96
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVIII/356/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.
Uchwała: Nr XLI/344/2002 z dnia 28 marca 2002 r.
Publikacja: Poz. 1585 z 2002 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: