Chrzanów wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów, gmina Kobierzyce.


Opis
ograniczony jest: od północy - drogami polnymi nr 175 i 179 oraz południową granicą działek nr 84 i 85; od wschodu- wzdłuż trakcji kolejowej - działka nr 192; od południa- wzdłuż północnej granicy działki nr 90, dróg nr 191 i 183 oraz rowem melioracyjnym nr 166; od zachodu - drogami nr 186, 178 oraz 176
Szczegóły
Oznaczenie: E 3
Rozmiar: 43,8
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/93/99 z dn. 30 grudnia 1999r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/234/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr IV/26/02 z dnia 12 grudnia 2002r.
Publikacja: Nr 93 z dnia 2 lipca 2003r. poz. 1847
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Chrzanów

: