Wilkowice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wilkowice


Opis

obejmuje obszar położony w północno-wschodniej części wsi między ciekiem Mszana i istniejącą zabudową wsi Wilkowice

Szczegóły
Oznaczenie: WLC-1
Rozmiar: 24,47
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVIII/178/2006 z dnia 29 września 2006 r.
Uchwała: Nr VII/48/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Publikacja: Nr 196 z dnia 22 września 2011 r. poz. 3426
WSA: Stwierdzono nieważność § 16 zaskarżonej uchwały oraz ustaleń zawartych w załączniku graficznym
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wilkowice

: