Szukalice cz. południowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Szukalice


Opis

obejmuje obszar położony w południowej części obrębu Szukalice, na zachód od drogi powiatowej 1955D, na południe od drogi gminnej – działka nr 33

Szczegóły
Oznaczenie: SZE_3
Rozmiar: 15,17
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/183/2006 z dnia 26 października 2006 r.
Uchwała: Nr XIII/87/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
Publikacja: Nr 113 z dnia 22 kwietnia 2008r. poz. 1367
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Szukalice

: