Karwiany obszar A

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Karwiany - Komorowice A


Opis

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Karwiany-Komorowice, ograniczony od południa działką ewidencyjną nr 243, od zachodu granicą obrębu

Szczegóły
Oznaczenie: KAR-A
Rozmiar: 49,39
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/46/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.
Uchwała: Nr XX/148/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Publikacja: Nr 15 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 470
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: