Zacharzyce obszar 'A'

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce - teren "A", gmina Siechnice


Opis

obejmuje północno-wschodnią część obrębu Zacharzyce

Szczegóły
Oznaczenie: ZCH-A
Rozmiar: 19,25
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/314/10 z dnia 18 października 2010 r.
Uchwała: Nr XXXXV/287/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.
Publikacja: Poz. 4298 z dnia 11 lipca 2013 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Zacharzyce

: