Jaszowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice


Opis

obejmujący wieś Jaszowice

Szczegóły
Oznaczenie: I18
Rozmiar: 36,94
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIV/540/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Uchwała: Nr XXX/410/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Publikacja: Poz. 6042 z dnia 29 listopada 2013 r.
WSA: Nieważność: §10 pkt 4 lit. b oraz §15 pkt 2 we fragm.: „w granicach której wprowadza się obowiązek powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej inwestycji związanej z prowadzeniem prac ziemnych, w związku z możliwością wystąpienia k
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Jaszowice

: