Dobkowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobkowice


Opis

obejmujący wieś Dobkowice

Szczegóły
Oznaczenie: I17
Rozmiar: 63,04
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIX/479/09 z dnia 20 listopada 2009 r.
Uchwała: Nr XXI/257/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Publikacja: Poz. 4372 z dnia 30 listopada 2012 r.
WSA: Nieważność: §10 pkt 4 lit. b oraz §15 pkt 2 we fragm.: „w granicach której wprowadza się obowiązek powiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o planowanej inwestycji związanej z prowadzeniem prac ziemnych, w związku z możliwością wystąpienia k
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobkowice

: