Szczepankowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice


Opis

ograniczony do wsi Szczepankowice, z wyłączeniem terenów dz. nr 109 i 228 oraz terenów objętych mpzp północno-wschodniej części wsi Szczepankowice

Szczegóły
Oznaczenie: H12
Rozmiar: 50,3
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/78/11 z dnia 29 maja 2011 r.
Uchwała: Nr XXXVII/554/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Publikacja: Poz. 2285 z dnia 8 maja 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §10 pkt 1 i §12 pkt. 5 lit. e i f uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/554/14 z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: