Solna wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Solna


Opis

obszar ograniczony do wsi Solna, z wyłączeniem terenów objętych mpzp północno-środkowej części wsi Solna

Szczegóły
Oznaczenie: G31
Rozmiar: 44,46
Uchwała o przystąpieniu: Nr VIII/79/11 z dnia 29 maja 2011 r.
Uchwała: Nr XXXVII/553/14 z dnia 245 stycznia 2013 r.
Publikacja: Poz. 2110 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §10 pkt 1 oraz §12 pkt. 5 lit. e i f uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVII/553/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna - wyrokiem Wo
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Solna

: