Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice


Opis

ograniczony do działek nr 83/1, 86/2 i 86/3 położonych we wsi Wierzbice

Szczegóły
Oznaczenie: G29b
Rozmiar: 0,89
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVI/566/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
Uchwała: Nr XXXI/462/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
Publikacja: Poz. 4524 z dnia 26 lipca 2013 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §11 ust.6 we fragmencie "za zgodą i na warunkach zarządcy drogi" uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/462/13 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: