Cieszyce wschodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położony w obrębach: Cieszyce i Wierzbice


Opis

obejmujący wschodnią część wsi Cieszyce

Szczegóły
Oznaczenie: G28
Rozmiar: 38,11
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIV/543/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Uchwała: Nr XXVII/341/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Publikacja: Poz. 3195 z dnia 16 maja 2013 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: § 27 ust. 3 - uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXVII/341/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Cieszyce, położonego w obrębach: Cieszyce, Wier
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: