Owsianka wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka położony w obrębie Owsianka-Bąki.


Opis
obejmujący wieś Owsianka.
Szczegóły
Oznaczenie: F15
Rozmiar: 50,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIX/481/09 z dnia 20 listopada 2009r.
Uchwała: Nr XIX/218/12 z dnia 25 maja 2012r.
Publikacja: Poz. 3112 z dnia 11 września 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.558.2012.AS2 z dnia 10 września 2012 r. do WSA we Wro-cławiu na § 10 pkt 4 lit. b oraz § 15 pkt 2 we fragmencie ?w granicach której wprowadza się obowiązek powia-domienia wojewódzkiego konserwatora zabytków
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: