Bąki wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki, położony w obrębie Owsianka-Bąki.


Opis

obejmujący wieś Bąki

Szczegóły
Oznaczenie: F12
Rozmiar: 44,8
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIX/480/09 z dnia 20 listopada 2009r.
Uchwała: Nr XIX/217/12 z dnia 25 maja 2012r.
Publikacja: Poz. 3105 z dnia 10 września 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N11.4131.557.2012,AS2 z dnia 7 września 2012 r. do WSA we Wro-cławiu na § 10 pkt 4 lit. b oraz § 15 pkt 2 we fragmencie ?w granicach której wprowadza się obowiązek powia-domienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: