Ślęza - ul. Przystankowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Przystankowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.


Opis
ograniczony do dz. nr 134/6 położonej w obrębie Ślęza
Szczegóły
Oznaczenie: A84
Rozmiar: 1
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/36/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
Uchwała: Nr XVII/189/12 z dnia 30 marca 2012r.
Publikacja: Poz. 2326 z dnia 29 czerwca 2012r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.394.2012.AS2 z dnia 28 czerwca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 4 pkt 3.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: