Tyniec Mały - północno-środkowa część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały.


Opis

ograniczony: ul. Parkową, granicą gminy Kobierzyce, drogą krajową Nr 35 i drogami polnymi nr 275 i 430 w obrębie Tyniec Mały

Szczegóły
Oznaczenie: B30
Rozmiar: 33,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/61/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
Uchwała: Nr XXX/411/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Publikacja: Poz. 3431 z dnia 31 maja 2013 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §9 pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXX/411/13 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Tyniec Mały – r
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Tyniec Mały

: