Ślęza - ul. Rekreacyjna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w północno-zachodniej części obrębu Ślęza.


Opis
ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy autostradą A4, od wschodu drogą polną nr 179, a od południa granicami działek nr 24 i 134/1 położonymi w obrębie Ślęza.
Szczegóły
Oznaczenie: A87
Rozmiar: 17,31
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/57/11 z dnia 1 kwietnia 2011r.
Uchwała: Nr XVIII/201/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
Publikacja: Poz. 2708 z dnia 27 lipca 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.457.2012.AS2 z dnia 27 lipca 2012 r. do WSA we Wrocławiu na § 4 pkt 5, § 14 ust. 10, § 16 ust. 1 oraz załącznika nr 1 do uchwały we fragmencie obejmującym obszar terenów zamkniętych.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: