Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 3

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszarów położonych w miejscowościach Maniów i Proszkowice, związanych z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego


Opis
obejmuje działki: 355/12, 371/4, 399, 400, 401, 402, 447 w obrębie Proszkowice
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXI/144/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.
Uchwała: Nr XXVII/81/2012 z dnia 17 maja 2012r.
Publikacja: Poz. 2356 z dn. 4 lipca 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Proszkowice

: