Tyniec nad Ślężą

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą


Opis
obejmujący teren wsi Tyniec nad Ślężą
Szczegóły
Oznaczenie: J 3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/434/09 z dnia 9 października 2009r.
Uchwała: Nr XV/155/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
Publikacja: Poz. 1696 z dnia 08 maja 2012 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §6 ust.1 pkt5 lit.f) we fragmencie: "Należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich pracach budowlanych, a także zmianach funkcji obiektów i obszarów objętych ewidencją zabytków." oraz pkt. 6 od s
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: