Budziszów

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budziszów


Opis
Szczegóły
Oznaczenie: H 7
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/436/09 z dnia 09 października 2009r.
Uchwała: Nr XV/154/12 z dnia 27 stycznia 2012r.
Publikacja: Poz. 1800 z dnia 17 maja 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.106.2012.MS6 z dnia 15 maja 2012 r. do WSA we Wrocławiu na: §6 ust.1 pkt2, pkt3 lit.f) we fragmencie: "Należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich pracach budowlanych, a także
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Budziszów

: