Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Tarnopolską w południowo-wschodniej części wsi Wierzbice


Opis

ograniczony do rejonu ul. Lipowej i Tarnopolskiej we wsi Wierzbice

Szczegóły
Oznaczenie: G29
Rozmiar: brak
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVI/566/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
Uchwała: Nr XVI/173/12 z dnia 2 marca 2012 r.
Publikacja: Poz. 1911 z dnia 28 maja 2012 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §3 ust.2 pkt4b, §5 ust.1 pkt3b, §6 ust.2, §11 we fragmencie „1 MN/RM”, §12 ust.5 pkt 2 i 4 we fragmencie „i 2”, §13 oraz załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały w części obejmującej tereny oznaczone symbolami: 1/MN/RM i 1KDL - uc
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: