Wysoka - ul. Lipowa i Malinowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Lipowej i Malinowej we wschodniej części wsi Wysoka


Opis
ograniczony do rejonu ul. Lipowej i Malinowej we wsi Wysoka
Szczegóły
Oznaczenie: A79
Rozmiar: 8,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVIII/459/09 z dnia 22 października 2009r.
Uchwała: Nr XVII/188/12 z dnia 30 marca 2012r.
Publikacja: Poz. 1941 z dnia 31 maja 2012 r.
WSA: Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.393.2012.AS2 z dnia 30 maja 2012 r. do WSA we Wrocławiu na: § 9 pkt 3, § 13 pkt 11
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: