Smolec ul. Parkowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulicy Parkowej


Opis
obejmujący działki nr 156/1 i 156/2 w rejonie ulicy Parkowej we wsi Smolec
Szczegóły
Oznaczenie: SMO-11
Uchwała o przystąpieniu: XLVI/416/10 z dn. 13 lipca 2010 r.
Uchwała: XVII/169/11 z dn. 27 stycznia 2012 r.
Publikacja: Poz. 12 z dnia 10 stycznia 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Smolec

: