Wierzbice - ul. Lipowa, Ślężańska

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Lipową a ul. Ślężańską w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice.


Opis
ograniczony do działki nr 8 położonej we wsi Wierzbice.
Szczegóły
Oznaczenie: G30
Rozmiar: 0,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/583/10 z dnia 3 września 2010r.
Uchwała: Nr XI/118/11 z dnia 23 września 2011r.
Publikacja: Nr 230 z dnia 10 listopada 2011r. poz. 3977
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: