Pełczyce - ul. Długa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Długiej w południowej części wsi Pełczyce.


Opis
ograniczony do działek położonych przy ul. Długiej w południowej części wsi Pełczyce.
Szczegóły
Oznaczenie: D32
Rozmiar: 4,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/587/10 z dnia 3 września 2010r.
Uchwała: Nr XII/127/11 z dnia 28 października 2011r.
Publikacja: Nr 265 z dnia 16 grudnia 2011r. poz. 26640
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Pełczyce

: