Ślęza ul. Przystankowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Przystankowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza


Opis
ograniczony do dz. nr 134/5, położonej w obrębie Ślęza.
Szczegóły
Oznaczenie: A49
Rozmiar: 1,0
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/585/10 z dnia 3 września 2010r.
Uchwała: Nr XII/126/11 z dnia 28 października 2011r.
Publikacja: Nr 265 z dnia 16 grudnia 2011r. poz. 26634
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: