Wszemiłowice-Jurczyce - wieś Jurczyce

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów wsi Jurczyce


Opis
Szczegóły
Oznaczenie: WSZ- 4
Rozmiar: 1,5
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/228/08 z dnia 30 października 2008r.
Uchwała: Nr XI/103/11 z dnia 22 lipca 2011r.
Publikacja: Nr 245 z dnia 30 listopada 2011r. poz. 4311
Uchwała 2: Nr XXXII/267/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wszemiłowice

: