Budziszów część północna wsi [stracił ważność wyrokiem WSA]

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Budziszów
UWAGA: Plan stracił ważność wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Opis
obejmujący północną część wsi Budziszów
Szczegóły
Oznaczenie: H 9
Rozmiar: 3,9
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/512/10 z dnia 26 lutego 2010r.
Uchwała: Nr VI/50/11 z dnia 25 lutego 2011r.
Publikacja: Nr 101 z dnia 16 maja 2011r. poz. 1625
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Budziszów

: