Wilczyce dz. 344

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce


Opis
obejmujący działki 344, 345 w obrębie Wilczyce
Szczegóły
Oznaczenie: WIL-4
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/432/10 z dnia 27 lipca 2010 r.
Uchwała: Nr V/99/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Publikacja: Nr 122 poz. 1967 z dnia 9 czerwca 2011r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wilczyce

: