Małkowice ul.Polna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Małkowice, dla terenów w rejonie ulicy Polnej


Opis
działki nr 130, 133 i cz. działki 150 w Małkowicach
Szczegóły
Oznaczenie: MAL- 3
Rozmiar: ~1,3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIX/366/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
Uchwała: Nr V/25/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
Publikacja: Nr 56 poz. 748 z dnia 11 marca 2011r.
Uchwała 2: Nr XXXII/256/96 z dnia 16 grudnia 1996r.
Dokument uchwały:
Dokument uchwały 2:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Małkowice

: