Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Tulipanowej w środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza.


Opis
ograniczony do dz. nr 138/4 i 138/5 położonych w obrębie Ślęza.
Szczegóły
Oznaczenie: A77
Rozmiar: 1,13
Uchwała o przystąpieniu: Nr XL/492/09 z dnia 18 grudnia 2009r.
Uchwała: Nr XLVI/558/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
Publikacja: Nr 140 z dnia 3 sierpnia 2010r. poz. 2158
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: