Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa i Bratnia oraz projektowana droga we wsi Wysoka.

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projektowaną drogą w środkowo-północnej części wsi Wysoka.


Opis
obejmuje teren ograniczony: ul. Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projektowaną drogą we wsi Wysoka.
Szczegóły
Oznaczenie: A71
Rozmiar: 11,31
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/389/09 z dnia 30 marca 2009r.
Uchwała: Nr XLVI/562/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
Publikacja: Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2010r. poz. 2482
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: